web analytics
logo
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
Tekrar imkanı

Tekrar

HIFU tedavisi gerektiğinde yeniden tekrarlanabilmektedir.

Kısa Süre

Kısa süre

HIFU tedavisi çok kısa hastanede yatış süresi vardır.

Hasar vermez

Hasar vermez

HIFU; tedavi sırasında etraftaki doku ve organlara zarar vermez.

Radyasyon

Radyasyon

HIFU tedavisi radyasyon gerektirmez ve yoktur.

Kesisiz

Kesisiz

HIFU tedavisinde herhangi bir delme ve kesi işlemi yoktur.

Basında HIFU Tedavisi

HIFU tedavisi TRT, NTV, Fox TV, Kanal 7, Kanaltürk'te.

HIFU tedavisi avantajları

Hifu tedavisinin avantajları nelerdir?

Prostat kanseri ve teşhisi

Prostat idrar torbasının hemen önünde bulunan ve meni oluşumuna katkıda bulunan ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Yaş ile boyutu artabilir. Bu büyüme selim ya da habis özellikte olabilir. Habis özellikte olanlar prostat kanseri olarak adlandırılır. Kanser riski yaş ile artar. Erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Prostat kanseri taraması; parmakla makattan prostat muayenesi ve kan tahlilinde PSA seviyesi ölçümü ile yapılır. Kesin teşhis prostat biyopsisi ile konulur.

Prostat kanseri teşhisi sonrası

​Prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra hastalığın ilerleme durumu tespit edilir. İlerlememiş yani prostatta sınırlı kanserlerde, ameliyat ile prostatın çıkartılması (radikal prostatektomi), ışın tedavisi (radyoterapi) veya HIFU diye kısaltılan yoğunlaştırılmış ses ötesi dalgaları ile prostat ve kanser hücrelerinin yok edildiği yöntemlerden biri ile hastalık tedavi edilir.

Nüks eden (tekrar eden) ve nüks etmiş prostat kanseri tedavisi

​Prostat kanseri tedavi edildikten sonra belirli aralıklarla takip edilmelidir. Tedavi sonrası nüks eden prostat kanserinde kullanılan mevcut yöntemler ise ışın tedavisi ve HIFU olarak karşımıza çıkmaktadır. Radikal prostatektomi sonrası nükslerde (tekrar eden) her iki yöntem de kullanılabilir. Ancak ışın tedavisinin istenmeyen yan etkileri HIFU'dan fazladır.  Prostat kanserine yönelik yapılan ışın tedavisinin (Radyoterapi) başarısızlığında  ise hastalık yine HIFU ile tedavi edilebilmektedir.

HIFU tedavisi nedir?

​"High-intensity focused ultrasound" kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan HIFU, yüksek yoğunluktaki ultrasonografik ses ötesi dalgaları kullanılarak, bilgisayar yardımı ile ve robotik bir cihaz aracılığıyla prostat ve kanser hücrelerini 1 ila 3 saat arasında yok eden bir tedavi yöntemidir.

HIFU tedavisinin avantajları nelerdir?

HIFU tedavi yöntemi ile etraftaki organlara hasar vermeden kanserli dokuya müdahale edebilmektedir. Herhangi bir şekilde kesi ve deri izi bırakmadan kanama gibi çok korkulan ölümcül bir yan etkisi yoktur. HIFU tedavisinde radyasyon gerektirmez. HIFU gerektiğinde tedavisi tekrarlanabilmektedir. Hastada erken dönemde çok çabuk iyileşme sağlar. Kısa hastanede yatış süresi ile belki bir haftadan daha kısa bir sürede günlük hayata ve işe dönüşü sağlayabilmesi gibi HIFU tedavisinin birçok avantajı bulunmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda prostat kanserine yönelik yapılan HIFU’nun tedavide yüksek oranda başarılı olduğu bildirilmiştir.

Sonuç olarak

​Prostat kanseri nedeni ile her ne tedavi alınmış olursa olsun (ameliyat ile prostatın alınması, ışın tedavisi, HIFU vb.) ortaya çıkan bölgesel tekrarlamalarda hastalık HIFU ile tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle tüm ürologlar bu tedavi seçeneğini hastalarına sunmalı ve yeterli bilgilendirmeyi sağlamalıdır. Yine hastalar da hekimlerinden veya Prostat Kanseri Derneği’inden HIFU ile ilgili bilgi talep ederek bu seçeneği değerlendirmelidir.